onroerend goed Frankrijk

Aangifteplicht onroerend goed in Frankrijk

09/06/2023

De Franse overheid heeft de regels voor belastingen op vastgoed veranderd.

De ‘taxe d’habitation’ is een gemeentelijke belasting die betaald wordt door de gebruiker van het onroerend goed. Bij langdurig verhuur, moet de huurder deze belasting betalen. In andere gevallen (eigen gebruik als tweede huis, verhuur voor korte termijn of leegstand) moet de eigenaar betalen.

Verandering in wet

De Franse regering heeft besloten om de taxe d’habitation af te schaffen voor hoofdverblijfplaatsen. In de andere gevallen (tweede verblijf, verhuur voor korte termijn of leegstand)  moeten eigenaren deze belasting wel nog steeds betalen.

Deze verandering in de wet betekent ook dat eigenaars van (residentieel) onroerend goed, zowel natuurlijke als rechtspersonen een nieuwe aangifte moeten doen.

Nieuwe aangifte

Uiterlijk op 30 juni 2023 moet je een extra aangifte doen bij de Franse belastingdienst. In deze aangifte moet je aangeven of het onroerend goed je hoofdverblijfplaats is of een tweede verblijf dat je wel of niet zelf gebruikt. Je hoeft deze verklaring slechts één keer af te leggen. Als de situatie van het onroerend goed verandert, moet je dit op dezelfde manier doorgeven.

De aangifte dient online te gebeuren via het portaal van de Franse belastingdienst: https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires-1

Als je een gesplitste eigendomsverhouding hebt (vruchtgebruik of blote eigendom), is de vruchtgebruiker verantwoordelijk voor de aangifte.

Het niet naleven van deze verplichting leidt tot een boete van 150 euro per onroerend goed.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?