KMG Accountants nieuws blog wijziging vennootschapsrecht

Belangrijkste wijzigingen nieuwe vennootschapswet

20/06/2019

De nieuwe wetgeving voor vennootschappen en verenigingen

Zoals iedereen ondertussen wel weet is er een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) van kracht sinds 1 mei 2019. Maar wat houdt dit precies in? En moet er ondertussen al iets gebeuren?

Dit nieuwe wetboek zorgt voor een hele rits van wijzigingen maar we zullen ons hier tot de belangrijkste beperken, met voornamelijk de gevolgen voor de bvba.

Kapitaal

Voor nieuw op te richten bv’s (want dat wordt de nieuwe benaming voor de huidige bvba) is het grote verschil dat er geen beginkapitaal meer is vereist. In de plaats daarvan komt een toereikend aanvangsvermogen. Op basis van een financieel plan zal de grootte hiervan moeten worden aangetoond. Hierdoor zal het belang van het financieel plan bij de oprichting toenemen.

Stemrecht

Een andere belangrijke wijziging is de mogelijkheid van het toekennen van meervoudig stemrecht. Zo is het mogelijk om met bijvoorbeeld 10% van de aandelen toch de meerderheid van de stemmen te behouden.

Wat met mijn bestaande bvba?

Voor bestaande bvba’s is er een overgangsregeling. Deze is tweeledig:

  • Vanaf 1 januari 2020 zullen een aantal dwingende regels van kracht worden, zoals de omvorming van het kapitaal naar onbeschikbaar eigen vermogen, het gebruik van de nieuwe benamingen en afkortingen, een aangepaste alarmbelprocedure en een nieuwe regeling rond winstuitkering. Wat deze laatste betreft zal er bij een dividenduitkering een dubbele toets zijn : het eigen vermogen mag niet negatief worden én men moet alle opeisbare schulden van de komende 12 maanden kunnen afbetalen. Al deze wijzigingen worden automatisch van kracht zonder dat er een formele aanpassing dient te gebeuren.
  • Voor het tweede gedeelte van de overgangsregeling is een notariële aanpassing vereist. Men krijgt tijd tot ten laatste 1 januari 2024 om de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Er is echter steeds de mogelijkheid om zich conform de nieuwe wetgeving aan te passen als er een andere statutenwijziging zich opdringt. Men kan dit dan best combineren.

Niet te vlug naar de notaris gaan is dus de boodschap !

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?