KMG Accountants nieuws blog BTW-attest van 6% standaardverklaring vanaf 1 juli 2022

BTW-attest van 6% maakt plaats voor standaardverklaring vanaf 1 juli 2022

02/02/2022

Renovatie- en herstellingswerken aan een woning die uitgevoerd worden door een aannemer kunnen onder bepaalde voorwaarden onderworpen worden aan het verlaagd BTW-tarief van 6%.

Zo moet de woning ouder zijn dan 10 jaar en hoofdzakelijk voor privé doeleinden gebruikt worden en de werken moeten gefactureerd worden aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Als de woning aan de voorwaarden voldeed, moest de aannemer een attest afleveren waarin de ouderdom van de woning en ook het hoofdzakelijke privé-gebruik ervan bevestigd werden door de afnemer. Dit attest moest door de aannemer goed bij de betreffende factuur bewaard worden als bewijs bij een eventuele btw-controle.

Deze manier van werken zorgt voor een extra administratie voor de aannemer en om deze administratie te vereenvoudigen, wordt het attest vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf.

Verklaring op de factuur

Deze standaardverklaring zal als volgt luiden:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Deze verklaring mag vanaf 1 januari 2022 vermeld worden op de facturen. Het gebruik van het attest wordt wel nog toegelaten tot 30 juni 2022, maar vanaf 1 juli 2022 moet bovenstaande verklaring vermeld worden op een factuur met toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6%.

Gevolgen van de standaardverklaring

Wanneer de klant een factuur ontvangt waarop bovenstaande verklaring vermeld staat, dan heeft de klant 1 maand na ontvangst van zijn factuur de tijd om het toegepaste BTW-tarief op de factuur te betwisten. Als de klant dit niet doet, kan de aannemer niet meer aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel latere aanpassing van het BTW-tarief mocht de woning toch niet voldoen aan de voorwaarden. De verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagd tarief wordt door deze nieuwe regel verlegd naar de afnemer.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?