KMG Accountants nieuws blog elektrische fiets kopen met vennootschap

Een (elektrische) fiets kopen met je vennootschap?

27/12/2021

Stel: je doet je woon-werkverkeer regelmatig met de fiets, maar je bent eigenlijk toe aan een nieuwe. Een degelijke elektrische fiets of speed pedelec kost al snel enkele duizenden euro’s. Je kan dan overwegen deze fiets aan te kopen met je vennootschap, maar hoe zit dat dan fiscaal? En hoe verschilt dat van het geval waarin je de fiets privé aankoopt? We lichten alle gevolgen en mogelijkheden toe.

 

Je vennootschap koopt (of leaset) de fiets

 

Volledige kostenaftrek…

Een vennootschap die een fiets koopt en laat gebruiken door haar bestuurder(s) of werknemer(s), kan de kosten hiervan 100% aftrekken. De aankoopprijs dient verplicht te worden afgeschreven over meerdere jaren. Kosten die met deze fiets verband houden, zoals het aanschaffen van een fietsslot, herstellingskosten enzoverder zijn ook aftrekbaar. De BTW op de aankoop en verdere kosten kan enkel worden afgetrokken voor zover de fiets wordt gebruikt voor werk-werkverplaatsingen.

…indien woon-werkverkeer

Het is vereist dat de fiets die de vennootschap aankoopt wel degelijk wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer. Dat betekent echter niet dat je elke dag, dus ook bij slecht weer, je woon-werkverplaatsingen met de fiets moet doen, maar het moet wel regelmatig zijn. In het verleden heeft de fiscus aanvaard dat 10% van de totale jaarlijkse woon-werkverplaatsingen volstaat om van de aftrek gebruik te kunnen maken. Wil je absoluut zekerheid bekomen, dan kunnen wij voor jou een ruling aanvragen waarin de fiscus aanvaardt dan wel betwist dat de integrale aftrek in jouw specifieke situatie van toepassing kan zijn.

Geen voordeel alle aard én belastingvrije fietsvergoeding!

Gebruik je de fiets van je vennootschap kosteloos, niet alleen voor je woon-werkverplaatsingen, maar ook voor privéverplaatsingen zoals uitstapjes in het weekend, dan zal je toch niet op een voordeel alle aard worden belast! De vrijstelling omvat het volledige voordeel alle aard, en niet enkel het gedeelte dat betrekking heeft op de woon-werkverplaatsingen!

Je vennootschap mag daarnaast een belastingvrije fietsvergoeding aan jou betalen, ook al gebruik jij een fiets die eigendom is van de vennootschap! Deze belastingvrije vergoeding bedraagt €0,24 per gereden kilometer. Deze vergoeding is bij jou privé volledig vrij van belasting, en bij de vennootschap 100% aftrekbaar. Let wel: indien je werk-werkverplaatsingen doet met deze fiets kan je voor deze verplaatsingen geen belastingvrije vergoeding krijgen.

 

Je koopt de fiets privé

 

Aftrek van de kosten

In principe kan je de kosten van de fietsen inbrengen als beroepskost, voor zover de fiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Je hebt dan de keuze tussen de werkelijk bewezen beroepskosten of het kostenforfait van €0,24 per gereden kilometer.

Belastingvrije fietsvergoeding

Ook in dit geval kan je vennootschap een fietsvergoeding van €0,24 per gereden kilometer betalen, die voor jou belastingvrij is en voor de vennootschap integraal aftrekbaar. Anders dan in het geval waarin de vennootschap de fiets koopt, kan je vennootschap in dit geval ook een onkostenvergoeding uitkeren voor de werk-werkverplaatsingen die je met de fiets doet. Voor dergelijke verplaatsingen is evenwel geen officiële forfaitaire kilometervergoeding vastgesteld. Het verdient aanbeveling ook hier het bedrag van €0,24 per effectief gereden kilometer te hanteren.

Meerwaarden onbelast

Als je de fiets na een bepaalde tijd verkoopt en hier een meerwaarde op realiseert, dan blijft deze meerwaarde onbelast. Indien de fiets eigendom zou zijn van je vennootschap en deze realiseert een meerwaarde op een latere verkoop, dan is deze meerwaarde wel belastbaar.

 

Conclusie

 

Als je op regelmatige basis woon-werkverplaatsingen met de fiets doet, is het aangewezen een (dure elektrische) fiets met de vennootschap aan te kopen. De vennootschap kan de kosten integraal aftrekken, en jij zal niet belast worden op een voordeel alle aard, ook wat betreft de privéverplaatsingen! Daarnaast kan een belastingvrije fietsvergoeding worden uitgekeerd.

In het geval waarin je niet op regelmatige basis woon-werkverplaatsingen doet met de fiets, is de aankoop via je vennootschap slechts voordelig voor zover het zuiver professioneel gebruik (d.w.z. werk-werkverplaatsingen) overwegend is. Als je de fiets van je vennootschap immers meer privé gebruikt dan professioneel zal je wel op een voordeel alle aard belast worden, wat een hogere kost voor de vennootschap en voor jou oplevert. In zulks geval is het aangeraden de fiets privé aan te kopen.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?