Goed nieuws voor afbraak en wederopbouw in de bouw

16/06/2022

Sinds 1/01/2021 werd het BTW-tarief verlaagd van 21% naar 6% bij de afbraak en wederopbouw van een woning.  Om de bouwsector te ondersteunen, werd deze maatregel verlengd t.e.m. 31/12/2023.

Zowel de projecten van bouwpromotoren als die van bouwheren & natuurlijke personen komen in aanmerking.

Welke voorwaarden moesten er weer voldaan zijn om van deze gunstmaatregel te genieten?

  • Afbraak en wederopbouw dient door dezelfde persoon te gebeuren
  • Op hetzelfde kadastraal perceel
  • De bouwheer of koper moet de woning gebruiken als de enige & eigen woning
  • De woning moet de komende 5 jaar enig en eigen blijven
  • De woning moet voor minstens 50% gebruikt worden voor privé-doeleinden
  • De woning moet een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m²
  • Verklaring 111 indienen bij de FOD Financiën, via Myminfin voor het starten van de werken.

In het verlengde van deze maatregel werd er ook beslist om de BTW voor levering met plaatsing van  warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers te verlagen naar 6%.  Deze laatste maatregel voor de energiezuinige installaties kan ook in nieuwbouwprojecten.

Voor verdere informatie, neem je best contact op met je dossierbeheerder, deze helpt je graag verder om te kijken wat er mogelijk is in jouw situatie!

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?