Hoe jouw energiefactuur drukken

22/09/2022

Europa lijdt momenteel onder een ongeziene energiecrisis. Niet alleen particulieren worden hiermee geconfronteerd, ook ondernemers krijgen het zwaar te verduren.

De overheid heeft daarom een pakket maatregelen in het leven geroepen om zelfstandige ondernemers te ondersteunen. Welke maatregelen het zijn en of je er recht op hebt kom je hier te weten.

1.         ENERGIEMAATREGELEN

In november en december wordt het totale accijnstarief op gas voor professionele afnemers op het Europees minimum (= 0 euro) gezet voor een verbruik tot 50.000 Mwh in twee afzonderlijke schijven:

  Normaal tarief (€/mwh) Tarief nov/dec 2022
 Minder dan 20GWh/jaar 0,66  0,00
 Tussen 20GWh-50GWh/jaar 0,56  0,00

Voor elektriciteit wordt de bijzondere accijns op het minimum gezet (= 0,50 euro) tot en met 1.000 megawattuur, in de volgende drie schijven:

  Normaal tarief (€/mwh) Tarief nov/dec 2022
 Minder dan 20MWh/jaar 14,21  0,50
 Tussen 20MWh-50MWh/jaar 12,09  0,50
 Tussen 50-1000MWh/jaar  11,39 0,50

De specifieke impact van deze maatregelen hangt uiteraard af van het concrete energieverbruik. Als we een onderneming met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 500 MWh en een gasverbruik van 165 MWh als voorbeeld nemen, leidt dit tot een besparing van bijna 1.000 euro.

Bovenstaande maatregelen worden automatisch toegepast en zijn dus niet individueel aan te vragen.

2.         SOCIALE MAATREGELEN 

Als je als ondernemer in moeilijkheden zit, kan je je RSZ-bijdragen uitspreiden over een periode van 12 tot 24 maanden, zonder sancties. Het gaat dan over de bijdragen van de tweede helft van 2022, de eerste helft van 2023 en het debetbericht jaarlijkse vakantie. Er zal een mogelijkheid zijn tot uitstel van betaling of vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.

De tijdelijke werkloosheid uit de coronacrisis maakt ook een comeback, met behoud van 70% van het loon vermeerderd met een premie van 6,10 euro per dag.

Tot slot keert ook het overbruggingsrecht terug voor zelfstandigen die door te hoge energiefacturen hun activiteit moeten onderbreken. Net zoals tijdens de coronacrisis kunnen ook ondernemingen in problemen niet onmiddellijk failliet worden verklaard.

De bovenstaande maatregelen worden niet automatisch toegekend en zijn aan te vragen bij het sociaal secretariaat of sociaal verzekeringsfonds.

3.         FISCALE EN FINANCIËLE MAATREGELEN

Voor ondernemers die cashflowmatig in de problemen komen, zal op fiscaal vlak het mogelijk worden om enerzijds een uitstel van betaling van belastingen aan te vragen en anderzijds een afbetalingsplan te verkrijgen voor fiscale schulden. 

Ontvang je regionale steunmaatregelen? Dan worden deze fiscaal vrijgesteld.

De bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek zullen worden bijgestuurd, maar de details hieromtrent kunnen we pas eind september verwachten.

Bovenstaande fiscale en financiële maatregelen moeten worden aangevraagd bij het bevoegde kantoor van de administratie inzake de belastingen.

Twijfel je of je recht hebt op één van bovenstaande maatregelen, of wens je wat meer info te verkrijgen? Dan kan je steeds terecht bij je dossierbeheerder. 

Aangezien bovenstaande maatregelen op bepaalde vlakken nog concreter moeten worden uitgewerkt en er – gelet op de uiteindelijke evolutie van de energieprijzen – nieuwe maatregelen kunnen komen of huidige maatregelen kunnen worden verlengd, zullen we deze nieuwsbrief stelselmatig updaten telkens de overheid meer duidelijkheid verschaft.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?