KMG Accountants nieuws blog geen fiscaal voordeel CO2 uitstotende wagens

Geen fiscaal voordeel meer voor CO² uitstotende wagens

14/06/2021

Je denkt misschien, ik heb een déjà vu met dit artikel maar neen… Opnieuw veel wijzigingen op komst voor de personenwagen. De autofiscaliteit is pas sinds 01.01.2020 grondig gewijzigd en nu maakt de regering er opnieuw fors werk van om de verkoop van CO² uitstotende auto’s te bannen door op termijn geen fiscaal voordeel meer te voorzien. Vanaf 2026 zullen enkel nog de emissievrije personenwagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime.

Het is hierbij de bedoeling dat het in onderstaande fases zal worden doorgevoerd:

 

Vanaf 01.07.2023 : 

Voor alle niet-emissievrije personenwagens ( diesel, benzine, hybride, CNG, LPG) die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 aangeschaft worden, vermindert de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk en valt ze tegen 2028 volledig weg.

Het aftrekpercentage dooft vanaf 2025 geleidelijk uit.

  • In 2025 zal het hoogste aftrekpercentage 75 procent bedragen.
  • In 2026 wordt dat 50 procent
  • In 2027 wordt dat 25 procent
  • In 2028 wordt dat nul procent.

Voor hybride wagens die worden aangeschaft vanaf 01.07.2023 zullen de benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50% aftrekbaarheid. Dit moet ertoe aanzetten om vooral elektrisch te rijden met de hybride wagen.

 

Vanaf 2026:

Enkel nog de personenwagens aangeschaft vanaf 01/01/2026 die CO2 vrij zijn, zijn nog fiscaal aftrekbaar. Aanvankelijk zullen ze 100 procent aftrekbaar zijn, maar dit wordt later ook stelselmatig afgebouwd om in 2031 te komen op een maximale fiscale aftrek van 67,50 procent.

 

Wat met de huidige personenauto?

In lopende contracten wordt er niet tussengekomen. Personenwagens die voor 1 juli 2023 worden ingeschreven als bedrijfswagen, behouden de gehele levensduur hun fiscale voordeel.

 

Wat met de bestelwagen, lichte vracht?

De bestelwagens vallen buiten de nieuwe regeling en behouden hun fiscaal voordeel voor benzine- en dieselwagens. Om een stormloop te voorkomen op de aanschaf van bestelwagens ter vervanging van personenwagens komt er een antimisbruikbepaling.

Bedrijven die een emissievrije vrachtwagen in huis halen, genieten een verhoogde investeringsaftrek vanaf 2023 van 35%, dalend tot 13,50% in 2027. Hetzelfde geldt voor investeringen in tankinfrastructuur voor waterstof en een elektrisch laadstation.

 

Fiscale stimulans voor de aanschaf van laadpalen.

Zowel voor particulieren als voor ondernemingen heeft de regering voorzien in een steunmaatregel voor de aanschaf van een laadpaal. Deze steunmaatregel is tijdelijk om de beschikbaarheid aan laadpalen te verhogen tijdens de overgangsfase naar 2026.


Particulieren :

Particulieren die thuis een laadpaal laten installeren (aankoop of huur) kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering.

  • Voor een aanschaf tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 kan men via de aangifte personenbelasting 45 procent van die kosten recupereren.
  • In 2023 zal het fiscale voordeel afnemen naar 30 procent.
  • in 2024 zal dit nog afgezwakt worden naar 15 procent.

Er geldt wel een maximum van 1.500 EUR per belastingplichtige en per laadpaal.

Voor particulieren moet het laadstation aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het laadstation de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen en mag er enkel gebruik gemaakt worden van groene stroom.

 

Ondernemingen:

Ondernemingen die een laadpaal installeren op een publiek toegankelijke plaats kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek.

  • Voor een aanschaf tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent.
  • Voor een aanschaf tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150 procent.

 

Opgelet: Vanaf 11 maart geldt er in Vlaanderen de verplichting om leidingen en/of laadpunten op parkings van nieuwe of gerenoveerde gebouwen te installeren. Vanaf 2025 komt er een verplichting voor de installatie van laadpunten voor parkings van bestaande niet-residentiële gebouwen. Voor nieuwe of gerenoveerde niet-residentiële gebouwen met meer dan tien parkeerplaatsen moet in minstens twee oplaadpunten voorzien worden. Wie zich niet houdt aan de nieuwe verplichtingen, kan een boete krijgen per ontbrekend laadpunt. Kijk hiervoor zeker de nieuwe regelgeving grondig na bij de aanleg van een parking.

 

Conclusie: na 01.07.2023 schaf je best een volledig elektrische personenwagen aan om maximaal belastingvoordeel te genieten. Bijkomende steunmaatregelen voor laadpalen zijn ook zeker te bekijken binnen jouw onderneming.

Het is enkel nog afwachten op de definitieve publicatie in het Belgisch staatsblad vooraleer bovenstaande regeling in voege gaat.

Vraag gerust meer informatie aan jouw dossierbeheerder. Wij helpen jullie graag in de zoektocht naar jullie toekomstige wagen.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?