KMG Accountants nieuws blog investeren in tijden van Corona

Is het verstandig om in tijden van Corona te investeren?

25/08/2020

Om te vermijden dat ondernemingen investeringen zouden uitstellen, heeft de regering beslist om de algemene investeringsaftrek te verhogen van 8% naar 25%.

Wat is dat: investeringsaftrek?

Investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van een investering in mindering van de belastbare winst mag gebracht worden.

Komen alle investeringen in aanmerking?

Neen, de investeringen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De investeringen

 • moeten in “nieuw”-staat verkregen worden of tot stand gebracht (ook leasing komt in aanmerking)
 • mogen uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt
 • moeten ten minste over 3 jaar afgeschreven worden

Uitgesloten van deze maatregel zijn de personenwagens en wagens voor dubbel gebruik.

Wie komt in aanmerking?

Nijverheids- handels- of landbouwondernemingen geëxploiteerd door:

 • natuurlijke personen
 • vennootschappen

Beoefenaars van vrije beroepen komen ook in aanmerking.  VZW’s zijn uitgesloten van de maatregel.

Hoeveel bedraagt de investeringsaftrek voor 2020?

 • Investeringen gedaan tot 11/03/2020:
 • gewone investeringen: 8%
 • investeringen in digitale activa: 13,50%
 • investeringen in de beveiliging van lokalen: 20,50%
 • Investeringen gedaan in de periode 12/03/2020 en 31/12/2020:
 • alle investeringen: 25%

Wat indien je te veel investeringsaftrek hebt?

Indien je onvoldoende winst hebt om de investeringsaftrek volledig te benutten, dan kan het resterend saldo overgedragen worden naar het volgend belastbaar tijdperk.

Wij begrijpen dat het voor jou als ondernemer moeilijke tijden zijn. Toch kan het aangewezen zijn om geplande investeringen niet langer uit te stellen. Graag bekijken wij samen met jou of jouw geplande investeringen in aanmerkingen komen voor deze verhoogde investeringsaftrek.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?