KMG Accountants nieuws blog nieuwe btw-regels e-commerce OSS regeling

Nieuwe btw-regels voor e-commerce: OSS regeling vanaf 1 juli 2021

23/06/2021

Momenteel moeten btw-plichtigen die goederen verkopen aan niet btw-plichtigen uit andere EU-landen en een bepaalde verkoopdrempel overschrijden, of die omroep-, telecommunicatie- of elektronische diensten verrichten voor niet btw-plichtigen uit een ander EU land, zich in elke lidstaat waar ze klanten hebben registreren voor btw-doeleinden. Dit brengt heel wat administratie met zich mee en kan er voor zorgen dat je in veel verschillende landen btw-aangiftes moet indienen.

Hierop was reeds een vereenvoudiging voorzien door de MOSS-regeling, maar vanaf 1 juli 2021 zal via het OSS systeem nog verder gegaan worden in die vereenvoudiging.

Wat is MOSS?

MOSS staat voor Mini One Stop Shop en biedt de mogelijkheid aan dienstverleners om zich slechts in 1 lidstaat te registreren voor btw-doeleinden en via 1 aangifte de verschuldigde btw in de andere lidstaten aan te geven en in een keer te betalen. Op die manier wordt vermeden dat je je in meerdere landen moet laten registreren.

Het toepassingsgebied bleef echter beperkt tot diensten met betrekking tot radio- en televisieomroep, telecommunicatie en via elektronische weg verrichte diensten voor niet btw-plichtigen uit andere EU-lidstaten.

Wat is het verschil met OSS?

Vanaf 1 juli zal de huidige regeling uitgebreid worden naar OSS: One Stop Shop.

Er zijn drie bijzondere regelingen binnen OSS, waarvan de meest voorkomende de unieregeling is.

De unieregeling is van toepassing voor:

  • Intracommunautaire afstandsverkopen van goederen.
  • B2C diensten die plaats vinden in een andere lidstaat dan waar de belastingplichtige dienstverrichter is gevestigd.
  • Zowel binnenlandse als intracommunautaire goederenleveringen die via een elektronisch platform gebeuren aan consumenten die zich binnen de EU bevinden.

In de huidige regelgeving moet er rekening gehouden worden met bepaalde verkoopdrempels wanneer we te maken hebben met afstandsverkopen. Die verkoopdrempels verschillen per lidstaat. Vanaf het moment dat een drempel overschreden wordt, moet de verkoper de btw aanrekenen van het land waar de koper zich bevindt.

Deze verkoopdrempels worden afgeschaft vanaf 1 juli 2021 en vervangen door een nieuwe uniforme drempel van € 10.000.

Indien de intracommunautaire omzet uit afstandsverkopen of omroep-, telecommunicatie- of elektronische diensten deze drempel van € 10.000 overschrijdt, moet de verkoper de btw van de lidstaat van de particuliere klant aanrekenen.

De overige 2 regelingen, die we hier niet verder gaan bespreken, hebben betrekking op situaties waarbij de dienstverrichter zich buiten de EU bevindt of wanneer we te maken hebben met de import van goederen.

Wat is het voordeel van OSS?

De OSS regeling zorgt voor een administratieve vereenvoudiging. De belastingplichtige moet zich nog maar in 1 lidstaat registreren voor alle transacties die in verschillende lidstaten plaatsvinden. De buitenlandse btw kan bijgevolg in 1 aangifte worden aangegeven en er moet maar 1 betaling gebeuren.

Let op: OSS is enkel van toepassing voor verkopen aan niet btw-plichtigen binnen de EU en dus niet voor verkopen aan btw-plichtigen of voor transacties die plaats vinden buiten de EU.

De regeling is niet verplicht. Indien je er gebruik van wil maken moet er een registratieaanvraag ingediend worden.

De aanvragen kunnen al gebeuren sinds 1 april, maar ze zullen pas vanaf 1 juli behandeld worden door de belastingadministratie.

De OSS aangiften en betalingen zullen per kwartaal moeten gebeuren, voor het einde van de maand die volgt op het kwartaal.

Wil je meer info of wil je een registratieaanvraag indienen? Neem dan contact op met je dossierbeheerder en we helpen je graag verder!

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?