KMG Accountants nieuws blog kerstcadeau

Nog een extra kerstcadeau onder de boom?

10/12/2019

De eindejaarsperiode komt er weer aan en in deze periode worden er vaak eindejaarsgeschenken gegeven aan zakenrelaties. Hoe zit het nu ook alweer met de btw aftrek en kunnen deze uitgaven opgenomen worden in de beroepskosten?

Voorwaarden

  • Waarde van een geschenk in het kader van de beroepsrelatie < 50 euro (excl. btw), dan is de btw in principe volledig recupereerbaar.
  • Kost het geschenk > 50 euro dan kan je de btw helemaal niet recupereren.
  • De btw op tabaksproducten en geestrijke dranken (+22°) is nooit aftrekbaar, zelfs niet als je onder de grens van 50 euro excl. btw blijft.

[box] Cadeaucheques: hierop wordt niet altijd btw aangerekend. Als er wel btw wordt aangerekend, dan gelden dezelfde regels als hierboven vermeld.
Opgelet met filmtickets, deze worden door de BTW-Administratie gezien als een dienst waardoor je de btw niet kunt recupereren![/box]

In het verleden moest je je beperken tot 1 geschenk per kalenderjaar per zakenrelatie wat betreft de aftrekbaarheid van de btw. De Raad van State gaat hierbij echter niet akkoord en sinds kort bestaat deze beperking niet meer (zie KB nr.59, 28.05.2019, BS 20.06.2019)!

Geschenken aan personeel

Geef je een geschenk aan je werknemers ter gelegenheid van Kerstmis of Nieuwjaar of aan de kinderen van je werknemers ter gelegenheid van Sinterklaas:

  • btw aftrekbaar als alle werknemers of alle kinderen van de werknemers zo een geschenk krijgen en de aankoopprijs
    < 40 euro (excl. btw) per werknemer en per kind.

Bij een eervolle onderscheiding van een werknemer mag je een geschenk geven tot 120 euro excl. btw per jaar.

Bij pensionering van een werknemer mag je een geschenk geven van maximum 40 euro excl. btw per volledig dienstjaar bij jou tewerkgesteld met een minimum van 120 euro.

Directe belastingen

Relatiegeschenken zijn voor 50% aftrekbaar als beroepskost.

[box] Geef je een geschenk met een waarde van meer dan 125 euro, dan moet je een fiche 281.50 opmaken voor de verkrijger, die er op zijn beurt op belast zal worden.
Is het voordeel belastbaar bij de verkrijger, dan is de kostprijs voor jou wel volledig aftrekbaar.[/box]

Relatiegeschenken die men uitdeelt tijdens buitenlandse zakenreizen zijn altijd 100% aftrekbaar als beroepskost.

Nog interessanter zijn geschenken in de vorm van reclameartikelen. Als het geschenk opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming draagt, zijn deze kosten ook 100% aftrekbaar als beroepskosten en is de btw volledig aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat de reclameartikelen bestemd zijn voor een grote verspreiding en dus niet voor een beperkte categorie van zakenrelaties en bovendien moet het geschenk een geringe waarde hebben.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?