KMG Accountants nieuws blog betaal belastingen op juiste rekeningnummer rekenmachine tellen

Opgelet: nieuw rekeningnummer voorafbetalingen

15/02/2019

Zowel in de vennootschaps- als personenbelasting heb je de mogelijkheid om een voorafbetaling van belastingen te doen.

De voorafbetalingen moeten vanaf inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020 wel op een nieuw rekeningnummer gebeuren! Dit is zowel voor vennootschappen, zelfstandigen als particulieren van toepassing. De voorafbetalingen dienen te gebeuren op rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Heb je een vennootschap waarvan het boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet eindigt op 31/12/2018? Dan is er een overgangsmaatregel voorzien. Betalingen die deze onderneming uitvoert na 31/12/2018, maar die wel nog betrekking hebben op aanslagjaar 2019 moeten nog op het oude rekeningnummer gestort worden (BE20 6792 0023 3056 van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen). Pas wanneer deze vennootschappen een voorafbetaling voor aanslagjaar 2020 verrichten, moeten ze het nieuwe rekeningnummer gebruiken.

Verder is ook de gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen veranderd. Op de betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zal je de nieuwe gestructureerde mededeling kunnen terugvinden. Voor de vennootschappen wijzigt de gestructureerde mededeling niet. Deze blijft gebaseerd op het ondernemingsnummer en kan je via volgende link berekenen: https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling

Twijfel je op welk rekeningnummer je nu moet storten of welke gestructureerde mededeling je moet gebruiken? Contacteer dan je dossierbeheerder bij KMG, hij of zij helpt je met veel plezier verder!

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?