KMG Accountants nieuws blog opletten met hoge cashbetalingen

Opletten met te hoge cashbetalingen

13/07/2021

Om het witwassen van geld, fraude e.d. te vermijden, geldt er sinds een aantal jaren een maximumgrens voor cashbetalingen. Klanten mogen dus niet altijd hun volledige factuur cash betalen. Concreet zijn cashbetalingen tot €3.000,00 toegelaten, ongeacht de grootte van het factuurbedrag. Deze regeling is van toepassing op handelaars, vrije beroepen, land- en tuinbouwers en vzw’s. Voor transacties tussen consumenten onderling geldt de regeling niet.

Een voorbeeld : je bent meubelverkoper en verkoopt een eetkamer voor €2.999,00. Deze eetkamer mag volledig cash betaald worden. Kost de eetkamer €3.500,00, dan mag de klant maximum €3.000,00 cash betalen.

Voor bepaalde transacties zijn cashbetalingen bovendien helemaal verboden. Dit is bv. het geval voor de aankoop van een onroerend goed of voor het uitbetalen van lonen aan het personeel.

Het kunstmatig opsplitsen van een verkoop is bij wet verboden. Een transactie van €3.500,00 mag dus niet volledig cash betaald worden indien er eerst een voorschot wordt aangerekend van €500,00 gevolgd door een eindfactuur van €3.000,00. Bij de bepaling van de drempel van €3.000,00 is het totale factuurbedrag van belang en niet ieder factuurbedrag apart.

Wordt deze regeling overtreden en komt de economische inspectie hierachter, dan zullen er boetes volgen. En dit zowel voor uitgevoerde betalingen als voor ontvangen betalingen. De boete bedraagt maximaal 10% van het bedrag dat ten onrechte cash ontvangen of betaald werd, met een maximum van €1.800.000,00. Zowel koper als verkoper kunnen aansprakelijk gesteld worden voor het betalen van de boete.

Conclusie : betaal of ontvang altijd maximaal €3.000,00 cash om problemen te vermijden.

Vragen over dit artikel? Contacteer gerust je dossierbeheerder!

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?