KMG Accountants nieuws blog uitstel betaling sociale bijdragen

Sociale bijdragen optimaliseren

30/01/2019

De sociale bijdrage die je betaalt aan je sociaal verzekeringsfonds is een voorlopige bijdrage, gebaseerd op het inkomen van drie jaar geleden. Voor het jaar 2019 worden de sociale bijdragen dus voorlopig berekend op basis van het inkomen van het jaar 2016.

Pas wanneer het inkomen van 2019 gekend is door het sociaal verzekeringsfonds volgt er een regularisatie. Deze regularisatie zal vaak leiden tot een bij- of terugbetaling van sociale bijdragen.

Als zelfstandige kan je ook anticiperen, want vaak heb je een goed zicht op hoe je activiteit loopt. Vallen de inkomsten tegen, dan kan je een aanvraag indienen om nog tijdens het jaar minder voorlopige sociale bijdragen te betalen. Of omgekeerd kan je alvast meer bijdragen betalen wanneer je een veel hoger inkomen verwacht.

Het is belangrijk om dus je dossierbeheerder te verwittigen als:

  • Je loon van 2019 gestegen of gedaald is ten opzichte van 2016
  • Je sociale bijdragen voor 2019 veranderd zijn ten opzichte van 2018

Op die manier kunnen wij bij KMG de nodige aanpassingen doen zodat je bij de eindafrekening niet voor verrassingen komt te staan!

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?