Uitbreiding inhoudingsplicht vanaf 1 juli 2024

05/04/2024

Als ondernemer heb je ongetwijfeld al gehoord van de inhoudingsplicht. Maar wist je dat deze inhoudingsplicht vanaf 1 juli 2024 uitgebreid wordt en dat er vanaf dan nieuwe regels gelden die een impact hebben op jouw contracten met (onder)aannemers? In deze blog leggen we je uit wat de inhoudingsplicht inhoudt en wat er verandert.

Wat is de inhoudingsplicht?

Laat je als ondernemer werken in onroerende staat laat uitvoeren, zoals bouwactiviteiten, schoonmaakactiviteiten, of doe je beroep op een (onder)aannemer uit de vlees- of bewakingssector? Dan hoor je steeds, voor het betalen van je facturen, te controleren of de (onder)aannemers fiscale en/of sociale schulden hebben. Dat kan je eenvoudig hier nagaan.

Merk je immers dat er schulden zijn, dan zal je niet de hele factuur mogen betalen. In dat geval moet je een deel van het bedrag inhouden en rechtstreeks doorstorten aan de overheid.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2024?

Vanaf 1 juli breidt de inhoudingsplicht echter uit. Naast de bestaande inhoudingsplicht voor fiscale schulden en RSZ-schulden, komt er ook een inhoudingsplicht voor onbetaalde sociale bijdragen van de zelfstandige (onder)aannemers.

Welke inhoudingsplichten gelden er?

1. Voor de RSZ

Als de (onder)aannemer sociale schulden heeft, moet jij 35% van het bedrag dat je hem verschuldigd bent (exclusief btw) inhouden en doorstorten aan de RSZ. De online toepassing geeft jou de betreffende gegevens om de storting uit te voeren.

2. Voor de FOD Financiën

Merk je dat de (onder)aannemer fiscale schulden heeft? Dan moet jij 15% van het bedrag dat je hem verschuldigd bent (exclusief btw) inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën. De online toepassing geeft jou de betreffende gegevens om de storting uit te voeren.

3. Voor het RSVZ

Als de (onder)aannemer onbetaalde sociale bijdragen heeft voor meer dan € 2.500 (waarvoor geen afbetalingsplan actief is), dan moet je 15% van de openstaande facturen (exclusief btw) inhouden en doorstorten aan het RSVZ.

Opgelet: Wanneer je de inhoudingsplicht niet correct toepast kan jij aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de fiscale en sociale schulden. Daardoor riskeer je een administratieve geldboete aan het dubbel (!) van het bedrag dat je had moeten inhouden en storten.

Tip: Wanneer de inhoudingsplicht niet van toepassing is kan je best een attest downloaden via de toepassing als bewijs van controle. Jouw betaling van de factuur dient voor de einddatum van het attest te zijn overgemaakt.

Meer weten over de verandering in de inhoudingsplicht? Contacteer ons gerust, onze experts beantwoorden graag je vragen.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?