KMG Accountants nieuws blog uitstel betaling sociale bijdragen

Uitstel van betaling sociale bijdragen

26/06/2020

Naar aanleiding van de coronacrisis werd er eerder al de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling aan te vragen voor de sociale bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020. De betalingstermijn verschuift met een jaar.
Deze mogelijkheid wordt nu uitgebreid naar het 3de en 4de kwartaal 2020.

Wil je uitstel van betaling aanvragen voor zowel het 3de als het 4de kwartaal van 2020, dan moet je aanvraag ingediend zijn voor 15 september 2020.
Wil je enkel uitstel van betaling aanvragen voor de bijdragen van het 4de kwartaal 2020, dan moet de aanvraag gebeuren voor 15 december 2020.

Sommige sociale verzekeringsfondsen, zoals bijvoorbeeld Liantis, gaan het betalingsuitstel automatisch doortrekken naar het 3de en 4de kwartaal en de eventuele regularisatiebijdragen voor 2018, als je eerder al uitstel van betaling verkreeg. Je hoeft dan dus zelf geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Tip!  Wij raden aan om, in de mate van het mogelijke, je sociale bijdragen toch voor 31 december 2020 te betalen. Uitstel van betaling is immers geen afstel. Door de betalingen van 2020 met een jaar te verschuiven, wordt de financiële last in 2021 zeer zwaar.
Betaal je ook een premie VAPZ? Hou er dan ook rekening mee dat deze slechts aftrekbaar is wanneer alle sociale bijdragen voor 31 december 2020 zijn voldaan.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?