Verandering in de bewaartermijn

09/06/2023

Tot voor kort moesten alle boekhoudkundige documenten, zoals facturen, rekeninguittreksels, contracten, bestelbonnen en e-mails, 7 jaar bewaard worden voor belastingen en btw. Sinds kort is deze wettelijke bewaartermijn verlengd naar 10 jaar, vanaf 1 januari van het volgende jaar. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een boekhouding op papier of een digitale boekhouding. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe termijn van 10 jaar?

De termijn van 10 jaar geldt ten vroegste voor de boekjaren die gekoppeld zijn aan het inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023 en volgend.

Als je boekhouding gelijkloopt met het kalenderjaar, moet je dus alle documenten van 2022 bewaren tot eind 2032.

Wat valt nog onder de oude termijn van zeven jaar?

Alle documenten m.b.t het inkomstenjaar 2021 – aanslagjaar 2022 (en vroeger) moeten nog 7 jaar bewaard worden, tot minstens eind 2028.

Welke documenten mag je in 2023 weggooien?

De zevenjarige termijn verstrijkt voor alle documenten t.e.m. het inkomstenjaar 2015 – aanslagjaar 2016.

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen:

Sommige documenten mag je niet zomaar weggooien. Deze moet je langer dan 7 of 10 jaar bewaren.

  • Investeringsfacturen: moet je bewaren tot zeven of tien jaar na het jaar van de laatste afschrijving.
  • Onroerende goederen: Alle stukken i.v.m. onroerende goederen dien je 15 jaar of in sommige gevallen 25 jaar te bewaren. Een herziening van de btw kan zich namelijk gedurende 15 of 25 jaar nog voordoen.
  • Fiscaal overgedragen verliezen: Je moet de boekhouding van het jaar waarin het oorspronkelijke verlies plaatsvond bewaren, zolang de aangifte waarin je het verlies aftrekt nog gecontroleerd kan worden.
  • Bij lopende bezwaarschriften/ gerechtelijke procedures.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?