KMG Accountants nieuws blog verplichte aangifte buitenlands vastgoed

Verplichte aangifte buitenlands vastgoed in 2021

21/12/2021

De fiscale regels omtrent buitenlands vastgoed werden recentelijk gewijzigd. Voortaan zal aan buitenlands vastgoed dat je als particulier bezit ook een kadastraal inkomen (KI) worden toegekend om je fiscale toestand hieromtrent te bepalen.

Dit brengt voor jou verplichtingen met zich mee, die moeten worden voldaan uiterlijk op 31 december 2021!

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang je het buitenlands onroerend goed reeds bezat voor 1 januari 2021 of het in 2021 hebt verworven.

Voor vastgoed dat je reeds bezat voor 1 januari 2021 zou je normaal gezien een vragenlijst van de fiscus moeten hebben ontvangen, hetzij via jouw digitale eBox, hetzij via de post. Je dient deze vragenlijst waarheidsgetrouw in te vullen en aan de fiscus te bezorgen. Dat kan via MyMinFin, via email of via de post. Heb je deze vragenlijst niet tijdig ingediend, dan riskeer je een boete van 250 tot 3.000 euro. Heb je deze vragenlijst niet ontvangen, dan moet je deze zelf opvragen. Dit zal immers geen geldig excuus zijn om de vragenlijst niet tijdig in te dienen. Je kan deze vragenlijst eenvoudig digitaal terugvinden via volgende link:

https://financien.belgium.be/sites/default/files/aangifteformulier-ki-buitenlands-onroerend-goed_nl_20210614.pdf

Voor vastgoed dat je hebt verworven vanaf 2021 dien je telkens uiterlijk binnen 4 maanden na de verwerving een melding te doen bij de fiscus, en dit op dezelfde wijze als voor vastgoed verworven voor 2021. Deze regel is voortaan de vaste werkwijze en blijft dus ook na 2021 van kracht!

Op basis van de gegevens die je meedeelt, zal de fiscus in 2022 per aangetekend schrijven meedelen welk KI aan jouw buitenlands onroerend goed werd toegekend. Ga je niet akkoord, dan kan je nog 2 maanden na ontvangst van het aangetekend schrijven in bezwaar gaan.

Vanaf aanslagjaar 2022 dienen we dan dit kadastraal inkomen in jouw aangifte personenbelasting op te nemen. Vaak is het wel zo dat de inkomsten (het hebben van een tweede verblijf dat niet verhuurd wordt is eveneens fiscaal een inkomen) worden vrijgesteld in België. Toch kan de aangifte van deze buitenlandse onroerende inkomsten een impact hebben, gelet op het zogenaamde progressievoorbehoud. Dat betekent dat er met buitenlandse onroerende inkomsten rekening wordt gehouden om het belastingtarief te bepalen dat wordt toegepast op je andere belastbare inkomsten. Deze worden zo mogelijk belast aan een hoger belastingtarief.

Uiteraard staan wij ter beschikking om dit proces te begeleiden. Je kan je dossierbeheerder contacteren met concrete vragen hieromtrent.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?