Voordeel alle aard energie

28/03/2022

Sinds 1 januari 2022 besloot de wetgever om de forfaitaire waardering van het ‘voordeel alle aard’ voor elektriciteit en/of verwarming nog slechts in een beperkt aantal gevallen toe te passen.

Indien je zelf als bedrijfsleider of je werknemers van deze forfaitaire waardering gebruik maken, is de kans groot dat deze wetswijziging gevolgen heeft voor jou. Zeker nu de energieprijzen absolute recordhoogten bereiken.

1.         Het forfait

Het ‘voordeel alle aard’ voor de kosteloze toekenning van verwarming en elektriciteit wordt in de personenbelasting belast aan een forfaitair bedrag. Omdat dit forfait vaak lager ligt dan het werkelijk gebruik, doet de ontvanger hiermee een fiscaal voordeel.

De bedragen van het forfait verschillen naargelang het gaat om leidinggevenden en bedrijfsleiders of werknemers. Voor aanslagjaar 2023 zijn de bedragen als volgt:

 LEIDINGGEVENDEN EN BEDRIJFSLEIDERSWERKNEMERS
Verwarming2.130,00 EUR960,00 EUR
Elektriciteit (voor andere doeleinden dan verwarming) 1.060,00 EUR 480,00 EUR
Elektriciteit én verwarming3.190,00 EUR1.440,00 EUR

2.         Wetgever grijpt in

De fiscale hervormingen eind 2021 hebben als gevolg dat je sinds 1 januari 2022 enkel nog gebruik kan maken van het forfait als de ontvanger van de kosteloze toekenning van elektriciteit en/of verwarming deze verkrijgt in het verlengde van een kosteloze terbeschikkingstelling van een woning.

Kortom, als er geen sprake is van een (kosteloze) terbeschikkingstelling van een onroerend goed, kan je niet langer gebruik maken van de forfaitaire waardering van het ‘voordeel alle aard’ voor elektriciteit en/of verwarming. De kosteloze terbeschikkingstelling van elektriciteit en/of verwarming wordt dan naar werkelijke waarde belast.

Het aantal gevallen waarin het forfait wordt toegepast, is dus drastisch ingeperkt. De vraag rest of het onderscheid dat de wetgever door deze wijziging heeft gecreëerd wel in lijn is met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Op dit moment kunnen we daarover nog geen uitspraak doen. Aangezien de energieprijzen recordhoogten aantikken, kunnen we enkel maar hopen dat de wetgever wordt teruggefloten…

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?