Wijzigingen regelgeving individuele pensioentoezegging

03/11/2022

Als bedrijfsleider pensioen opbouwen met een zgn. individuele pensioentoezegging (IPT)? Dan moet je rekening houden met de “80%-grens”. Dit houdt in dat de betaalde premies in het kader van een IPT-verzekering slechts aftrekbaar zijn voor zover je wettelijk pensioen en aanvullend pensioen gezamenlijk niet meer bedragen dan 80% van je laatste normale bruto jaarbezoldiging. 

Omdat het wettelijk pensioen nog niet bekend is tijdens de loopbaan, hanteert de fiscale administratie een forfaitair bedrag. Tot en met 31 december 2020 was dit 25% van de laatste bruto jaarbezoldiging. Vanaf 1 januari 2021 is dit 50%.

Vanwaar deze aanpassing? De regering heeft beslist dat het wettelijk pensioen van de zelfstandigen geleidelijk opgetrokken zal worden. Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd werd dus ook beslist om het aanvullend pensioenkapitaal af te stemmen op deze verhoging van het wettelijk pensioen.

Omdat het wettelijk pensioen nu forfaitair wordt geacht 50% van de bruto jaarbezoldiging te zijn, heeft dit gevolgen voor de bovenstaande 80%-grens. Deze grens wordt nu veel sneller bereikt door het verhoogd wettelijk pensioen met als gevolg dat minder premies van een IPT-verzekering aftrekbaar zijn.

Verzekeringsmaatschappijen zullen om deze reden starten met het opvragen van loongegevens om de premies opnieuw te berekenen indien nodig.

Heb je hulp nodig om de correcte loongegevens door te geven? Contacteer dan je dossierbeheerder bij KMG Accountants!

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?