KMG Accountants nieuws blog zelfstandig en arbeidsongeschikt

Zelfstandig en arbeidsongeschikt: wat nu?

05/08/2019

Indien je ziek bent of een ongeval hebt gehad waardoor je je werk niet meer kunt uitoefenen, ben je arbeidsongeschikt. Voor de periode van arbeidsongeschiktheid kan je aanspraak maken op een ziekte-uitkering. Deze uitkering wordt door je ziekenfonds uitbetaald.

Welke zijn de formaliteiten?

De arbeidsongeschiktheid moet door het ziekenfonds erkend worden.  Hiervoor moet je het formulier “Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” aan het ziekenfonds bezorgen.  Dit formulier kan je downloaden op de website van je ziekenfonds en moet door jou en door je behandelende arts ingevuld worden.

Opgelet! De periode van arbeidsongeschiktheid begint te lopen vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift ondertekent.  Het is daarom van belang om dit getuigschrift onmiddellijk bij het begin van je arbeidsongeschiktheid te laten invullen door je arts.

Verzend dit formulier binnen de zeven dagen per post (liefst aangetekend) naar je ziekenfonds.

Bepaalt de duur van de arbeidsongeschiktheid je uitkering?

  • Je bent minder dan 7 dagen arbeidsongeschikt: voor kortere periodes heb je geen recht op een uitkering van het ziekenfonds.
  • Je bent langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt: sedert 1 juli 2019 is er geen carensdag meer en vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid heb je  recht op een ziekte-uitkering,

Zijn er voorwaarden aan een uitkering verbonden?

Je kan maar genieten van een ziekte-uitkering indien je in regel bent met je sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat je sociale bijdragen betaald zijn ofwel dat de betrokken bijdragen niet verschuldigd zijn omdat je een “gelijkstelling” geniet.

Hoeveel bedraagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Het bedrag is afhankelijk van je gezinssituatie

  • Met gezinslast: 60,26 euro per dag
  • Alleenstaand: 47,89 euro per dag
  • Samenwonend: 36,47 euro per dag

Ook zaterdagen zijn een vergoedbare dag, zodat je per week op 6 dag-uitkeringen aanspraak kan maken.

Wat als je je werkt hervat?

Je hervat het werk op de eerste dag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid: Het ziekenfonds zal je uitkering automatisch stopzetten

  • Je hervat het werk voor de einddatum van je arbeidsongeschiktheid: bezorg tijdig een “bewijs van werkhervatting” aan je ziekenfonds.  Dit formulier kan je downloaden op de website van je ziekenfonds.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?