rekenmachine

Wijziging consumentenrecht: betere bescherming van wanbetalers bij B2C-transacties

13/09/2023

De start van het nieuwe schooljaar ging opnieuw gepaard met enkele belangrijke veranderingen in het consumentenrecht. Vanaf 1 september 2023 geldt er immers een nieuwe wet die wanbetalers beter beschermt bij transacties met particuliere klanten. Die wetgeving brengt bovendien tal van opmerkelijke veranderingen voor KMO’s met zich mee. Benieuwd naar de implicaties? Lees snel verder!

Er zijn een viertal belangrijke punten die vanaf nu veranderen:

 • Gratis Eerste Herinnering: Onder de nieuwe wet moet de eerste aanmaning of “herinnering” altijd gratis zijn, ongeacht de grootte van de schuld. Dit biedt de consument de mogelijkheid om zijn financiële verplichtingen te begrijpen voordat kosten in rekening worden gebracht.
 • Vertraging van 14 Dagen: Na het versturen van de gratis eerste herinnering moet je de consument een betalingstermijn van minstens 14 kalenderdagen gunnen. KMO’s mogen in tegenstelling tot niet-KMO’s wel de intrest laten lopen vanaf de kalenderdag volgend op de datum van verzending van de eerste herinnering.
 • Begrenzing van Schadevergoedingen: De wet stelt nu maximale bedragen vast voor schadevergoedingen, afhankelijk van het verschuldigde saldo. Dit geldt voor alle ondernemingen, inclusief KMO’s.
 • Forfaitaire Schadevergoedingen: Er gelden maximumbedragen voor forfaitaire schadevergoedingen, afhankelijk van het verschuldigde saldo:
  • € 20 als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk is aan € 150.
  • € 30 plus 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 ligt.
  • € 65 plus 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500, met een maximum van € 2000 als het verschuldigde saldo hoger is dan € 500.

Om je te helpen bij het naleven van deze nieuwe wetten en om jouw zakelijke belangen te beschermen, hebben we enkele nuttige hulpmiddelen voor je voorbereid:

 1. Model Eerste Herinneringsbrief: We hebben een voorbeeld van een eerste herinneringsbrief opgesteld volgens de nieuwe wettelijke vereisten. Je kan dit model gebruiken als leidraad bij het opstellen van jouw eigen herinneringsbrieven.
 2. Modelartikel om op te nemen in de Algemene Voorwaarden: We hebben een modelartikel toegevoegd dat je kan opnemen in jouw algemene voorwaarden.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben ingelicht over het nieuwe consumentenrecht dat vanaf 1 september van toepassing is in België. 

Als er nog bijkomende vragen zijn, kan je altijd terecht bij jouw dossierbeheerder.

Deel dit artikel

Ken je iemand die geïnteresseerd is in dit artikel?